Kayak Support´s "KayakHotel" ligger inrymt i en gammal kulturmärkt fastighet byggt i början av 1900-talet. Härifrån kommer man snabbt ut till trevliga paddelvatten utan att behöva "harva" igenom en tråkig transportsträcka.
Förvaringsutrymmet är säkert och hanteras med egen nyckel, samt är utrustat med larm.
Vi har ett fåtal platser även för dubbelkajaker.
Nockeby-förvaringen är lättillgängligt med bil. Lätt att lasta/lossa.

Servicedepå, om du skulle ha problem med kajaken kan vi säkert hjälpa till.

PRISER NOCKEBY 2021
Kalenderårshyra
med fakturabetalning 1ggr/år, 3mån uppsägning (innan kalenderårets utgång)
Singel 2750:-/År, Dubbel 4125:-/År,
Större storlek typ VKV YooAKim, fiskekajak etc. 5500:-/år
Månadshyra
1mån uppsägning (innan kalendermånadens utgång)
Singel 380:-/mån, Dubbel 570:-/mån, Större dubbel 760:-/mån

Förvaringen i SOLVIK är också en kulturmärkt byggnad, en av Stockholms första friluftsbads-anläggningar. Byggnaden är placerad på badstranden, vilket innebär att vattnet är alldeles intill. Här finns valmöjligheten att lägga i vid brygga eller strand. Tillgänglighet med bil är begränsad, så viss handtransport till bil krävs om man önskar paddla annorstädes.

PRISER SOLVIK 2021
Kalenderårshyra
med fakturabetalning 1ggr/år, 3mån uppsägning (innan kalenderårets utgång)
Singel 2250:-/År
Månadshyra
1mån uppsägning (innan kalendermånadens utgång)
Singel 315:-/mån

Är du intresserad?
Skicka ett mail här


Eller slå en signal: 0708-18 25 10

Länk till KAYAK SUPPORT